REJESTRACJA


Warunki finansowe

Koszt udziału w 7-dniowej Międzynarodowej Akademii Kameralnej ICMA 2020 wynosi:

Opcja A – nocleg i pełne wyżywienia: 1200 zł od osoby.

Opcja B – bez noclegu i wyżywienia : 900 zł od osoby (możliwość wykupienia obiadu na miejscu w cenie 24 złotych).


Oferta

Organizatorzy zapewniają:

— zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych (maksymalnie 3-osobowych) – tylko opcja A,

— pełne wyżywienie – tylko opcja A,

— 5 lekcji (po 1,5 h każda) zespołu kameralnego

— 5 lekcji (po 1,5 h każda) orkiestry kameralnej lub orkiestry dętej

— 1 koncert zespołu kameralnego i 1 koncert orkiestrowy, 

— możliwość wspólnego grania z wykładowcami Akademii,

— wykłady z zakresu funkcjonowania rynku muzycznego, planowania kariery, tworzenia oferty oraz portfolio,

— doradztwo zawodowe,

— możliwość wygrania nagród specjalnych dla uczestników Akademii.


Zgłoszenia i kwalifikacja

Zgłoszenia należy przesłać przez formularz rejestracyjny. Każdy potencjalny uczestnik lub zespół przechodzi przez proces kwalifikacyjny. Oprócz kwalifikacji merytorycznej kluczowa jest kolejność zgłoszeń. Proces rekrutacyjny prowadzony jest do 15 listopada 2020 roku. O jego wyniku organizator będzie informował na bieżąco (do 7 dni od otrzymania zgłoszenia).

Warunkiem uzyskania miejsca na Akademii jest wpłacenie wymaganej kwoty. Ostatni możliwy dzień potwierdzenia płatności to 23 listopada 2020

Możliwe jest zgłoszenie indywidualne, jak i zgłoszenie całego zespołu, przy czym wszystkie aplikacje podlegają ocenie komisji kwalifikacyjnej. Uczestnik (ew. zespół) uzyskuje miejsce na sesji wyłącznie w wyniku pozytywnej oceny komisji. Równocześnie komisja przydziela miejsca w zespołach osobom, które wybrały zgłoszenie indywidualne. Podział na zespoły będzie prowadzony ze względu na zaawansowanie muzyczno/techniczne poszczególnych uczestników.

Zgłoszenie uczestnika (lub zespołu) następuje poprzez formularz rejestracyjny, w którym wymagane jest załączenie udostępnionego nagrania zamieszczonego w dowolnym internetowym serwisie wideo, który umożliwia odtwarzanie wideo on-line (np. Dropbox, Google Drive, YouTube, Vimeo). Utwór dowolny, czas trwania max. 5 minut. Nagranie będzie podstawą kwalifikacji do udziału w Akademii oraz podziału na zespoły (w przypadku zgłoszenia indywidualnego).